1. Ogólne warunki umowy użytkowania


Spółka Development studio, z.o.o., administrator gry internetowej, prosi wszystkich użytkowników o obowiązkowe przyjęcie następujących warunków umowy

I. Definicja pojeć
 a) Administrator
 Administratorem jest spółka Development Studio, z.o.o. która jest wyłącznym właścicielem gry internetowej supershoot.eu.
 b) Użytkownik
 Użytkownikiem zostaje osoba, która wypełni formularz rejestracyjny gry i choć raz zaloguje się do samej gry.
 
II. Zawartość usług
Użytkownik by grać, musi przyjąć regulamin użytkowania, które dotyczą oficjalnej części gry umieszczonej pod domeną supershoot.eu.

Administrator zapewnia bezbłędne działanie aplikacji internetowej. Pomimo tego, podczas działania aplikacji mogą wystąpić różne awarie. Użytkownik nie ma prawa żądać o naprawę stanu zaistniałego w wyniku awarii.

III. Udział w grze
 a) Gra, komunikacja
 Gra zaczyna się po zarejestrowaniu użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany przeczytać warunki użytkowania i po ich zaakceptowaniu, stosować się do nich.
 W profilu gry użytkownik zobowiązuje się do używania podanego rejestracyjnego e- maila. Administrator do wszelakiej komunikacji będzie używać wyłącznie ten e-mail. Wyjątek może stanowić osobista prośba użytkownika o oficjalny e-mail, ich bądź skąpe.
 b) Zakończenie gry przez użytkownika
 Użytkownik ma prawo zakończyć swoją grę za pośrednictwem akcji "opuścić zespół". W przypadku, gdy nie wybierze nowego zespołu, jego konto zostanie usunięte w przeciągu 7 dni. Jeden użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Wyjątkiem są użytkownicy, którzy posiadają tryb dualny.
 c) Zakończenie gry przez administratora
 Administrator przy niedotrzymywaniu ogólnych reguł umowy ma prawo zakończyć użytkownikowi grę bądź na pewien okres lub na stałe.
 Podczas zatrzymania świadczenia usług użytkownik może wyrazić swój sprzeciw wyłącznie poprzez oficjalne kanały internetowe służące do supportu ze strony administratora.
 d) Zwrot pieniędzy
 Prawo do zwrotu pieniędzy nie istnieje ani w przypadku dobrowolnego ukończenia gry przez użytkownika, ani w przypadku zakończenia gry przez administratora Wyjątek stanowi sytuacja w której administrator zakończy grę użytkownikowi pomimo, iż ten dotrzymywał regulaminu. Wtedy ma on prawo do zwrotu niewykorzystanych kredytów.
 e) Usługi dodatkowe
 Użytkownik ma prawo korzystać z tych usług według cennika zamieszczonego przez administratora. Dodatkowe usługi można uzyskać poprzez doładowanie kredytów, które zyskuję się po wniesieniu opłaty przekazem pocztowym lub przelewem bankowym.
Czas doładowania kredytów jest zależny od sposobu realizacji płatności. Administrator nie odpowiada za zatrzymanie płatności przez osoby trzecie, jest jednak zobowiązany zapewnić doładowanie kredytów do 48 godzin po otrzymaniu płatności.
 Administrator zastrzega sobie prawo do nie akceptowania płatności niższych niż 12,- PLN. Opłaty mogą zostać zwrócone użytkownikowi przez administratora, będą one jednak obniżone o opłaty, które pobierają za przelewy zwrotne osoby trzecie zapewniające przelewy (np. bank).
 Usługi dodatkowe są związane bezpośrednio z użytkownikiem w ramach rachunku użytkownika. Wyjatek stanowią stroje klubowe klubom usługi związane z wirtualnymi zawodnikami w klubie.
 12,- PLN jest ekwiwalentem 100 punktów w grze - kredytów.

 f) Kanały komunikacyjne
 Administrator nie odpowiada za zawartość wiadomości wysyłanych pomiędzy samymi użytkownikami. Ma jednak prawo zareagować w przypadku naruszenia regulaminu.

IV. Warunki użytkowania
 Użytkownik zobowiązuje się dotrzymywać następujące podstawowe warunki użytkowania:
- założyciel turnieju nie może żądać od innych menedżerów pieniędzy, kredytów czy innych dóbr za uczestnictwo w turnieju
- każdy użytkownik może posiadać tylko jeden zespół, z jednego komputera można kierować tylko jednym zespołem
- zakazane jest używanie wulgarnych wyrazów w nazwach zespołów, loginach itp. Nazwa zespołu musi zawierać miasto, w którym rozgrywane są mecze. Niedopuszczalne jest także, by użyta nazwa w jakikolwiek sposób poniżała lub ośmieszała klub
- zakazane jest zmienianie zespołu częściej niż raz na miesiąc
- użytkownik nie może sprzedawać zawodników z drużyny za cenę inną niż cena rynkowa, po uzgodnieniu z innymi menedżerami
- użytkownik nie może udzielać swojego loginu i hasła innym osobom
- zabronione jest odpuszczanie meczów na korzyść innych użytkowników
- menedżer jako właściciel klubu zobowiązuje się uzyskać zyski, które inwestuje z korzyścią dla zespołu
- zabronione jest oczernianie innych menedżerów, uprzykrzanie im działań oraz jakiekolwiek szkalowanie i obrażanie
- zakazane jest wykorzystywanie różnorodności online football manager w celu psucia gry
- jeżeli użytkownik przestanie dbać o klub, zostanie mu on odebrany
- jakiekolwiek podejrzenia o wykorzystaniu zespołu przez innego menedżera użytkownik powinien zgłaszać na adres: support@supershoot.eu
- jakiekolwiek pytania związane z online football manager’em umieszcza się tylko na forum lub wysyła na adres support@supershoot.eu
- wszelakie przedmioty które można wygrać, otrzymają jedynie menedżerowie, którzy mają wypełniony profil w całości.

Administrator zastrzega sobie prawo zablokować konto w przypadku naruszenia regulaminu. Za ponowną aktywację konta ma prawo wymagać sumy 100 kredytów.


V. Ochrona danych

 Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania adresów IP użytkowników, włącznie z czasem jego logowania, w celu kontroli dotrzymywania warunków użytkowania.

VI. Konta użytkowników
 Wszystkie konta i osiągnięte wyniki w grze są wirtualne i należą wyłącznie do administratora. Użytkownik nie ma prawa handlować kontami ani probować wywierać wpływu na inne konta ofertami wymiany, bądź bezpośrednio spieniężeniem.

VII. Gwarancje i szkody
Administrator nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane graniem w grę. Wyjątek stanowią szkody spowodowane przez poważne zaniedbania administratora.
Administrator ostrzega również, że granie w gry niesie ze sobą ryzyko utraty zdrowia, które (w przypadku wystąpienia) należy konsultować bezpośrednio z lekarzem specjalistą.

VIII. Zmiany warunków
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu podczas działania samej gry. Przy zmianie muszą być one dostępne minimalnie na 14 dni przed wprowadzeniem ich w życie.

IX. Ochrona danych osobowych
 Przy realizacji płatności administrator korzysta z usług osób trzecich. Wszystkie uzyskane dane podlegają utajnieniu i nie są do wglądu dla osób trzecich.

X. Odrzucenie powszechnego regulaminu
Udział w grze jest uwarunkowany przyjęciem regulaminu. W przypadku zmiany warunków użytkowania, użytkownik ma prawo nie zgadzać się z warunkami regulaminu, zanim zaczną one obowiązywać. Nie zgodzenie się z warunkami regulaminu jest równe ukończeniu gry przez użytkownika.